ВестиДогађаји

Влада Србије усвојила Aкциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације за период од 2021-2022 године

By април 20, 2021 мај 20th, 2021 No Comments

На седници Владе одржане 15. априла 2021. године усвојен је Aкциони план за спровођење Стратегије паметне специјализације за период од 2021-2022 године, као стратешки приступ економском развоју, која ће се реализовати кроз циљану подршку истраживачким, развојним и иновационим активностима.

Акциони план, као документ јавне политике саставни је део Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године и садржи све мере и активности које су неопходне за постизање општег и посебних циљева Стратегије. Акциони план је сачињен за период од 2021. до 2022. године како би се омогућило да се уз непрекидан дијалог са свим заинтересованим странама и институцијама које имплементирају мере, уради правовремена ревизија циљева и идентификованих мера.

Досадашњим приступом, Република Србија постала је пример добре праксе на Западном Балкану у погледу начина имплементације оквира паметне специјализације и циљ свих актера је да се реалним и свеобухватним Акционом планом настави истим путем.

Leave a Reply