JAVNA RASPRAVA

O NACRTU AKCIONOG PLANA STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE

21. septembar 2023.

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, Beograd – Velika sala

AGENDA

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
9.00 – 9.30 UVODNA OBRAĆANJA

–        Mihajlo Vesović, direktor sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju

–        Jelena Begović, ministarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

–        Miroslav Trajanović, državni sekretar u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

–        Viktor Nedović, direktor SAIGE projekta i koordinator 4S procesa

9.30-10.00 PREGLED SPROVEDENOG PROCESA I PREDSTAVLJANJE NACRTA AKCIONOG PLANA STRATEGIJE

–        Viktor Nedović, direktor SAIGE projekta i koordinator 4S procesa

10.00 – 11.00 DISKUSIJA u okviru 4 paralelne sesije

Ključna pitanja:

  1. Koliko Akcioni plan odražava sve specifičnosti prioritente oblasti (predlozi za unapređenje Akcionog plana)?
  2. Da li paket predloženih mera smatrate dovoljnim i potpunim da bi se realizovali postavljeni ciljevi?

Pojedinačna pitanja, komentare i predloge molimo da dostavite pisanim putem na e-adresu: https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/pokrenuta-javna-rasprava-o-predlogu-akcionog-plana-za-period-od-2023-do-2025-godine u Formularu za podneske koji je na linku: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/221/1

11.00  – 11.20 PAUZA ZA KAFU
11.20 – 11.50 ZAKLJUČCI – PLENARNA SESIJA

Prezentovanje glavnih zaključaka diskusije: predlozi i otvorena pitanja

–        Jasna Mastilović, koordinatorka oblasti „Hrana za budućnost“

–        Milan Šolaja, koordinator oblasti „Informacione i komunikacione tehnologije“

–        Miroslav Trajanović, koordinator oblasti „Mašine i proizvodni procesi budućnosti“

–        Marina Paunović, koordinator oblasti „Kreativne industrije“

11.50-12.10 NAREDNI KORACI

–        Viktor Nedović, direktor SAIGE projekta i koordinator 4S procesa

12.10 – 13.00 KOKTEL ZA UČESNIKE