OKRUGLI STO

Makro-regionalna perspektiva pametne specijalizacije u oblasti održive plave ekonomije

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli sto koji organizuju Univerzitet u Beogradu i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao partneri na projektu BLUEAIR (https://blueair.adrioninterreg.eu/).

BLUEAIR je projekat u okviru programa Interreg Adrion koji ima za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta u Jadransko-jonskom regionu u definisanju zajedničke, makro-regionalne politike pametne specijalizacije (S3) za održivu plavu ekonomiju i usklađivanju lokalnih inicijativa sa EUSAIR strategijom kroz koordinisan pristup.

Deo projektivnih aktivnosti je uključio i istraživanje u okviru procesa preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process- EDP) u oblasti Plavog rasta (Blue Growth – BG). U BG-EDP istraživanju su učestvovala 283 aktera tzv. četvorostrukog heliksa (naučna zajednica, industrija/privreda, javna uprava i civilni sektor) iz Jadransko-jonskog regiona uključujući i Srbiju.

Okrugli sto koji organizujemo je posvećen rezultatima ovog istraživanja i predstavlja priliku da zajedno prodiskutujemo potrebe i ograničenja u ovoj oblasti kako bi akteri javnih politika bili u mogućnosti da ciljano usmere svoju podršku tako da zadovolji potrebe nosioca inovacionih procesa u ovoj oblasti.

Okrugli sto organizujemo na Mašinskom fakultetu 29. maja 2023. godine sa početkom u 10 časova (sala 514). Nakon okruglog stola posvećenog rezultatima BG-EDP istraživanja biće predstavljeni i drugi alati razvijeni u okviru projekta BLUAIR sa ciljem sagledavanja mogućnosti eksploatacije u lokalnim okvirima.

Ukoliko ste zainteresovani da  prisustvujete Okrugom stolu (najviše dva predstavnika iste institucije/organizacije), s obzirom na ograničeni broj mesta, molimo vas da svoju zainteresovanost izkažete prijavom na mejl adresu: v.maras@sf.bg.ac.rs, najkasnije do petka, 26. maja 2023 do 15 časova. Prisustvo će biti omogućeno isključivo onim prijavljenim osobama kojima putem mejla bude potvrđena registracija.