Стратегија паметне специјализације

Шта је стратегија паметне специјализације?

Стратегија истраживања и иновација за паметне специјализације (eng. Research and innovation strategies for smart specialization, RIS3) подразумева стратегију засновану на националним или регионалним приоритетима која има за циљ да изгради компаративне предности кроз повезивање истраживачких и иновационих снага са потребама привреде.

Прочитај више
Стратегија паметне специјализације

Шта је Процес предузетничког окривања (EDP)?

Процес предузетничког откривања (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) представља кључни процес у дефинисању приоритета стратегије паметне специјализације (С3) и отуда је и главни елемент успешног креирања ове стратегије. EDP као bottom-up приступ представља главну разлику између креирања RIS3 и ранијих иновационих стратегија.

Прочитај више
Стратегија паметне специјализације

S3 у Србији

Процес израде RIS3 у Србији покренут је почетком 2017 године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које је иницирало овај процес, координира рад Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије.

Прочитај више