Вести

Влада Републике Србије усвојила Aкциони план за период од 2023-2025 године за спровођење Стратегије паметне специјализације

By јануар 8, 2024 фебруар 28th, 2024 No Comments

На седници Владе одржане 28. децембра 2023. године усвојен је Акциони план за период од 2023. до 2025. године, за спровођење Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године. Акциони план представља стратешки приступ економском развоју, који ће се реализовати кроз циљану подршку истраживачким, развојним и иновационим активностима.

Акциони план, као документ јавне политике, саставни је део Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године и садржи све мере и активности које су неопходне за постизање општег и посебних циљева Стратегије. Акциони план је сачињен за период од 2023. до 2025. године, како би се омогућило да се уз непрекидан дијалог са свим заинтересованим странама и институцијама које реализују мере предвиђене акционим планом, уради њихова правовремена ревизија, као и циљева који се постижу идентификованим мерама.

Досадашњим приступом, Република Србија постала је пример добре праксе на Западном Балкану у погледу начина имплементације оквира паметне специјализације. Циљ свих учесника је да се свеобухватним Акционим планом одржи позитиван утицај који Република Србија остварује у региону у наведеним областима.

Leave a Reply