ВестиДогађаји

Усвојена Стратегија паметне специјализације Републике Србије за период 2020-2027. године

By фебруар 28, 2020 март 18th, 2020 No Comments

Влада Републике Србије је 27. фебруара 2020. године усвојила Стратегију паметне специјализације као стратешки приступ економском развоју, која ће се реализовати кроз циљану подршку истраживачким, развојним и иновационим активностима.

Ова стратегија представља важан инструмент за побољшање иновационог и истраживачког екосистема у Републици Србији. Узимајући у обзири снаге, предности и потенцијал са којим као земља располажемо, кроз процес израде овог документа идентификован је одређен број приоритетних области у које је потребно даље инвестирати, а то су:

  • информационо-комуникационе технологије,
  • храна за будућност,
  • машине и производни процеси будућности и
  • креативне индустрије.

Национална Стратегија паметне специјализације припремана је током последње три године, према методологији коју је дефинисала Европска комисија, односно Обједињени истраживачки центар. Заснована на опсежним анализама кроз активно укључење заинтересованих страна из јавног, академског, привредног и цивилног сектора, које су имале за циљ да утврде чињенично стање, да осветле проблеме које је потребно решити, као и да идентификује тачке које је потребно додатно подржати и оснажити, а како би јавна улагања била циљана и остварила веће ефекте.

Кроз имплементацију ове стратегије идентификоване потребе биће подржане конкретним мерама и реализоване кроз сарадњу Министарства просвете, науке и технолошког развоја са Фондом за иновациону делатност и Фондом за науку, као и кроз сарадњу са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде, Републичким секретаријатом за јавне политике, Министарством привреде, Министарством култутре и информисања, Министартсвом спољних послова и др., а за чију ће имплементацију бити опредељена конкретна буџетска средства.

Стратегију паметне специјализације Републике Србије за период 2020-2027. године можете погледати ОВДЕ.

Leave a Reply