ВестиДогађаји

У сусрет структурним фондовима ЕУ – ХРАНА ЗА БУДУЋНОСТ: МОГУЋНОСТИ И ШАНСЕ

By јун 24, 2021 No Comments

Захваљујући усвајању Стратегије паметне специјализације Србија данас има дефинисане приоритете развоја засноване на истраживањима и иновацијама. Након временске паузе узроковане пандемијом усвојен је и први, двогодишњи Акциони план кроз који ће овако зацртан развој бити подржан.

Акциони план је саставни део Стратегије паметне специјализације, и детаљно дефинише њено спровођење. Овај двогодишњи план садржи свеобухватни пакет конкретних мера за јачање економије засноване на знању у оквиру четири приоритетне области паметне специјализације, а реализује се у сарадњи са другим министарствима и међународним партнерима.

За успешно спровођење акционог плана неопходна добра сарадња укључених Владиних институција и осталих партнерских организација, посвећеност реализацији планираних алтивности и успостављање квалитетног система за праћење и вредновање. У том смислу данас је успешно обновљен процес предузетничког откривања у области приоритета – Храна за будућност.

У оквиру континуираног процеса предузетничког откривања данас је организована иницијална радионица у оквиру које је презентован усвојени акциони план и конституисана радна група која ће наставити процес предузетничког откривања за приоритетну област ХРАНА ЗА БУДУЋНОСТ и омогућити да даљи развој и усмеравање мера јавних политика у овој области буде одраз потреба свих заинтересованих страна.

Leave a Reply