Вести

Спровођење Агенде Западног Балкана о иновацијама, истраживању, образовању, култури, омладини и спорту – Подршка паметној специјализацији

By октобар 19, 2022 новембар 14th, 2022 No Comments

18. и 19. октобра y Скопљу одржана је регионална Конференција са циљем представљања напретку које су економије западног Балкана постигле имплементацијом стратегије паметне специјализације са посебним фокусом на њен допринос Агенди Западног Балкана у области иновација, истраживања, образовања, културе, омладине и спорта, дефинисаних Агендом Западног Балкана.

На двоневној конференцији одржано је више панел дискусија на различите теме, па је помоћник министра просвете, науке и технолочкг развоја др Александар Јовић представио напредак Србије као предприступне чланице Европској унији, у контексту важности паметна специјализације у региону и шире. Проф. Др Виктор Недовић, као координатор Стратегије паметне специјализације у Србији (4С) представио је реализацију стратегије и имплементацију Акционог плана, постигнуте резултате и достигнућа паметне специјализације, као и њен допринос Агенди Западног Балкана. Док је др Јелена Беговић, кординатор приоритетног домена Храна за будућност, представила досадашња искустава и изазове са којима се Србија суочава кроз имплементацију постављених стратешких оквира и светских трендова, најављујући нови стратешки правац у Србији у области биомедицине, биоинформатике, биотехнологије и биодиверзитета кроз изградњу БИО4 Кампуса.

Конференцији су присуствовали високи званичничници, креатори политика, иноватори, представници привредних друштава, као и чланови академске заједнице, пословног и цивилног сектора, као и представници земаља Западног балкана и земаља чланица ЕУ.

Leave a Reply