Вести

Makro-regionalna dimenzija Strategije pametne specijalizacije

By октобар 26, 2022 март 22nd, 2023 No Comments

U okviru projekta BlueAir – Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3 Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija zajedno sa Univerzitetom u Beogradu i još 20 partnera iz Jadransko-jonskog regiona radi na definisanju regionalne Strategije pametne specijalizacije (S3) u oblasti Plavog rasta i usklađivanju lokalnih inicijativa sa Evropskom strategijom EUSAIR  sa ciljem da buduće mere podrške imaju veći efekat.

Jedna od aktivnosti je Proces preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process – EDP) u oblasti Plavog rasta u Srbiji. Najznačajniji cilj ovog procesa je da se identifikuju akteri tzv. četvorostrukog heliksa (naučna zajednica, industrija/privreda, javna uprava i civilni sektor), kao i potrebe i ograničenja u ovoj oblasti, a kako bi akteri javnih politika bili u mogućnosti da ciljano usmere svoju podršku tako da zadovolji potrebe nosioca inovacionih procesa u ovoj oblasti.

Leave a Reply