Догађаји

Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Машине и производни процеси будућности

By новембар 9, 2022 новембар 19th, 2022 No Comments

У среду, 9.11.2022. на Машинском факултету у Нишу одржана је Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Машине и производни процеси будућности, како би се на истом месту сусрели привредници, научне институције, људи из владиног и невладиног сектора и заједнички дискутовали о предлозима мера новог Акционог плана који је у припреми. Скуп је отворио Проф. др Виктор Недовић, координатор 4С процеса и директор Пројекта SAIGE.

И поред препрека изазваних пандемијом, велики број мера предвиђених Акционим планом 2021-2022 је реализован.

Како Стратегија паметне специјализације обухвата период до 2027. године, почело је да се ради на изради новог Акционог плана за период 2023. до 2025. године. Ово је прилика да, пре свега привреда, али и друге заинтересоване стране, предложе нове мере које би отклониле препреке за развој Србије у наведеним приоритетним областима. Предлози мера ће узети у обзир садашње и очекиване околности, као што је на пример новонастала енергетска криза која није постојала у доба писања Стратегије.

Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Машине и производни процеси будућности – Машински факултет у Нишу (ni.ac.rs)

(4S) ŽIVOT PREKO REDA 12.11.2022. – PROF. DR VIKTOR NEDOVIĆ – YouTube

’’Mašine i proizvodni procesi budućnosti’’ bila je tema radionice na Mašinskom fakultetu u Nišu – YouTube

Leave a Reply