Догађаји

Радионица предузетничког откривања за приоритетну област ИКТ

By новембар 7, 2022 новембар 17th, 2022 No Comments

У понедељак, 7. новембра 2022. године на Факултету техничких наука у Новом Саду одржана је Радионица предузетничког откривања за приоритетну област информационо-комуникационе технологије будућности.

Радионици је присуствовало преко 30 учесника из Суботице, Новог Сада, Београда, Ниша и других градова, представника академске заједнице, истраживачких институција, индустрије, цивилног сектора, јавне управе и ИКТ кластера.

Радионицу је отворио Милан Шолаја, директор Војвођанског ИКТ кластера и након уводног дела, на којем су представљени остварени резултати примене Акционог плана са мерама јавних политика усмерених на фокусирање науке на приоритетне области 4С из претходне две године, учесници су били су подељени у четири радне групе.

Радне групе су кроз кроз креативни процес и отвореним јавним дијалогом размениле искуства, мишљења и идеје те мапирале изазове и предлагале решења за нове мере усмерене ка даљем развоју информационо-комуникационих технологија у будућности.

Процес предузетничког откривања (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) представља кључни процес у дефинисању приоритета стратегије паметне специјализације (4S). Креатори политика који немају сазнања о потенцијалним приоритетима у будућности, у смислу потреба и захтева тржишта, применом овог процеса као механима, имају могућност да саслушају предузетнике, истраживаче и грађане у циљу идентификације потенцијалних приоритета.

Предузетничко учење представља интерактивни процес, заснован на дијалогу који окупља различите субјекте у циљу откривања приоритетних области паметне специјализације и развоја погодног микса политика за њихову имплементацију.

Leave a Reply