Догађаји

Радионица предузетничког откривања за приоритетну област Храна за будућност

By новембар 10, 2022 новембар 15th, 2022 No Comments

У циљу прикупљања ставова и препорука представника четвороструког хеликса за јавне политике које ће се наћи у Акционом плану Стратегије паметне специјализације за период оод 2023. до 2025 године у Београду је 10.11.2022. одржана радионица на којој су мишљења укрстили представници привреде, науке, цивилног друштва и државе из приоритетне области Храна за будућност.

Стратегија паметне специјализације Србије за период 2020 – 2027 године (4С) усвојена је 2020. године и током претходне две године успешно је имплментиран Акциони план са 43 мере јавних политика усмерених на фокусирање науке на приоритетне области 4С, интензивирање сарадње међу представницима четворостуког хеликса, оријентацију образовања ка јачању предузетништве, оптимизацију и дигитализацију процедура у државној администрацији и интернационализацију привреде кроз укључивање у међународне и регионалне ланце вредности.

Учесници радионице су кроз креативни процес предлагали нове мере усмерене на решавање постојећих изазова и проблема, али и искоришћавање долазећих могућности у областима високотехнолошке пољопривреде, производње хране додате вредности, одрживости ланца снабдевања храном и бионаука као подобластима на које је примарно фокусиран приоритет Храна за будућност.

Leave a Reply