ВестиДогађаји

Радионица предузетничког откривања за област Kреативнe индустрије

By новембар 17, 2022 новембар 18th, 2022 No Comments

Дана 17. новембра 2022. у Београду одржана је радионица предузетничког откривања за приоритетну област Креативне индустрије. Током ове радионице прикупљени су ставови и препоруке представника привреде, државних и образовних институција и цивилног друштва који ће се уврстити у Акциони план Стратегије паметне специјализације за период од 2023. до 2025 године за ту област.

Радионица је почела прегледом досадашњих успеха и планова Републике Србије (РС) у области креативних индустрија које је представила Ана Илић, виша саветница председнице Владе РС за туризам и креативне индустрије. Потом је Тијана Кнежевић из Министарства науке, технолошког развоја и иновација РС одржала предавање “Србија на путу паметне специјализације – резултати прве две године“. На крају уводног дела проф.др. Мирослав Трајановића, ред.проф. Машинског факултета Универзитета у Нишу, упознао је учеснике са моћним средствима подршке паметној специјализацији и начину приступања фонду “Horizon Europe“ и програмима Фонда за иновациону делатност.

Учесницима радионице поступак предузетничког откривања образложила је Марина Пауновић, координатор за подобласт креативних индустрија, а метод прикупљања и обраде предложених мера објаснила Јасна Мастиловић, координатор за подобласт Храна за будућност. Током радионице учесници су кроз креативни процес предлагали нове мере усмерене на решавање постојећих изазова и проблема у креативним индустријама, али и искоришћавање долазећих могућности у областима аудио-визуелне продукције, визуелних ефеката и производње видео-игара.  На радионици је кроз рад у три групе прикупљено преко 20 квалитетних предлога мера.

Leave a Reply