ВестиДогађаји

4S POLICY MIX радионице

By мај 24, 2019 мај 28th, 2019 No Comments

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је 4S POLICY MIX радионице које су спроводене кроз  јавно-приватног дијалога са кључним представницима привреде, академског, владиног и цивилног сектора у циљу израде Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације.

Радионице су одржане 20. и 24. маја 2019. године у Нишу и Београд.

Након спроведених SWOT и VISION радионица у оквиру процеса предузетничког откривња спроводена је и POLICY MIX  радионица за следеће области:

  • Машине и производни процеси будућности, одржана на Машинском факултету Универзитета у Нишу
  • Храна за будућност, одржана у Научно-технолошком парку уБеограду
  • ИКТ, одржана у Научно-технолошком парку уБеограду
  • Креативне индустрије, одржана у Научно-технолошком парку уБеограду

SWOT анализа омогућила је препознавање позитивних и негативних фактора за сваку подобласт, VISION радионица је дефинисала стратешке циљеве као и VISION STATEMENT за области, а за потребе Стартегије паметне специјализације у оквиру POLICY MIX радионице дефинисане су смернице планирања јавних политика (мера) на основу резултата добијених у претходним радионицама.

Leave a Reply