ВестиДогађаји

Одржана радионица “Паметна специјализација за циљеве одрживог развоја“

By фебруар 29, 2020 мај 26th, 2020 No Comments

У оквиру Глобалног програма Уједињених нација за дефинисање Мапе пута за науку, технологије и иновације за достизање циљева одрживог развоја, Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је 27. фебруара 2020. године целодневну радионицу на тему “Паметна специјализација за циљеве одрживог развоја“.

На бази спроведених анализа стратегија паметних специјализација у различитим државама и регионима Европе утврђено је да велики број идентификованих приоритета директно доприноси достизању циљева одрживог развоја. Паметна специјализација је препозната као потенцијална методологија и примењена је кроз Глобални пилот програм Уједињених нација, где је Република Србија на бази квалитетно спроведеног и позитивно вреднованог процеса предузетничког откривања (ЕДП) и рада на изради стратегије паметне специјализације позвана и уврштена као једна од 5 пилот земаља у овом програму.

Циљ пилот активности је да се постојећи оквир додатно унапреди и искористи за интегрисање циљева одрживог развоја (ЦОР). Будући Акциони план Стратегије паметне стратегије Републике Србије ће на овај начин прерасти у Мапу пута за науку, технологије и иновације за достизање циљева одрживог развоја.

Ова радионица омогућила је прилику да се разговара о везама Агенде 2030 у Србији и Стратегије паметне специјализације и резимира прва фаза пилот активности – мапирање циљева одрживог развоја у контексту стратегије паметне специјализације.

Догађај је окупио представнике међуминистарске Радне групе за Агенду 2030, Паметну специјализацију и индустријску политику, представнике Министарства привреде, Републичког секретаријата за јавне политике, Привредне коморе Србије и других релевантних институција, укључујући координаторе и друге представнике ЕДП процеса паметне специјализације, као и представнике ЈРЦ-а и УНИДО-а.

Leave a Reply