Вести

Одржана јавна расправа о нацрту Акционог плана Стратегије паметне специјализације у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године

By септембар 21, 2023 No Comments

Министво науке, технолошког развоја и иновација организовало је Јавну расправу о нацрту Акционог плана Стратегије паметне специјализације у Републици Србији од 2023. до 2025. године која је организована у Привредној комори Србије.

Стратегија паметне специјализације са припадајућим Акционим планом представља важан инструмент за побољшање иновационог и истраживачког екосистема у Републици Србији, развој економије засноване на знању и иновацијама и усмеравање инвестирања у области које су унутар процеса индентификоване као приоритетне.

“Нови предлог Акционог плана за период 2023-2025 настао је на основу дојалога, кроз консултативни процес са свим заинтересованим странама и базиран на је прикупљеним и анализираним подацима”, рекла је министарка др Јелена Беговић, додавши да су идентификовани нови изазови, циљеви и приоритети, међу којима су као посебно важне сада истакнуте области биотехнологије, биомедицине и биоинформатике. “Крајњи циљ је да се кроз имплементацију ових мера доступна финансијска средства користе на најефикаснији начин”, рекла је др Јелена Беговић, нагласивши да је паметна специјализација неопходна, јер ће оваква стратегија омогућити да се у тренутку приступања Европској унији врло ефикасно користе структурни фондови.

Координатор процеса проф. др Виктор Недовић представио је резултате реализованих мера предходног Акционог плана имплементираног у прериоду 2021-2022, и дао осврт на идентификоване мере кроз процес предузетничког откривања новог Акционог плана за период 2023-2025. Док су кокоординатори одржали пленарне дискусије са заинтересованим странама у оквиру својих приоритетних домена.

Јавној расправи је присуствовало преко 70 представника академског, привредног и  јавног сектора, као и цивилног друштва.

Leave a Reply