ВестиДогађаји

EDP SWOT радионице

By март 29, 2019 април 23rd, 2019 No Comments

У циљу израде Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је EDP SWOT Радионице у Научно-технолошком парку Београд у оквиру јавно-приватног дијалога са кључним представницима привреде, академског и владиног сектора.

Процес предузетничког откривања (EDP) је „одоздо према горе” приступ за који је, да би био одржив током времена, потребно осигурати одговарајући систем управљања, адекватне посреднике и људске ресурсе. Веома важан фактор за успешно спровођење EDP-a је идентификација потреба и знања заинтересованих страна који, уместо да буду пасивни актери, помажу у обликовању и примени налаза овог процеса на свеобухватан начин.

Процес предузетничког откривања (EDP) почиње са спровођењем SWOT анализе за сваку област. SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора и даје могућност да се на њих благовремено утиче. Тачније, SWOT анализа омогућава да се утврди где се у садашњој ситуацији процес налази, које су јој главне предности и слабости, какве су јој шансе и које су препреке да се стигне до планираних циљева у будућности.

У оквиру овог догађаја одржане су 4 радионице у оквиру следећих области:

  1. ХРАНА ЗА БУДУЋНОСТ
  2. ИКТ
  3. КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
  4. МАШИНЕ И ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ БУДУЋНОСТИ

Leave a Reply