ВестиДогађаји

4S VISION РАДИОНИЦЕ – КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ

By април 25, 2019 мај 6th, 2019 No Comments

Нови Сад и Горњи Милановац – Креиарање визије за креативне индустрије

24. априла 2019. у згради Ректората Универзитета у Новом Саду и 25, априла 2019. у згради општине Горњи Милановац одржане су радионице  за потребе предузетничког откривања, кроз јавно приватни дијалог, у оквиру процеса израде Стратегије за паментне специјализације Републике Србије.

Представници радних група у подобластима креативне индустрије током протекле недеље имали су квалитетне дискусије у оквиру радионица посвећених креирању визије сектора. Радионица радне групе за подобласт креативне дигиталне аудиовизуелне продукције и гејминг одржана је у среду 24. априла у Новом Саду уз присуство представника свих кључних високошколских институција за образовање у овим секторима, док се радионица за подобласт паметне амбалаже одржала у четвртак 25. априла у Горњем Милановацу, пиониру амбалажерске индустрије у Србији.

Радионице су послужиле регионалном приближавању процеса паметне специјализације и предузетничког откривања ширем спектру стејкхолдера на регионалном нивоу и проналажењу квалитативних инпута за формирање стратешких циљева и дефинисање визије сектора. Сарадња између образовног система и привредног сектора већ од средњешколског образовања дефинисани су као кључ визије будућег паметног развоја.